Mission i Sverige 2018

Även i år kan vi erbjuda två olika fortbildningar för anställda och ideella i kyrkan, för arbetslag och enskilda.

Mission i Sverige. Tema Gästfrihet i Malmö 26-27 september 2018

Mission i Sverige. Tema Kyrkans uppdrag – att nå en ung generation i Uppsala 3-4 oktober 2018

Klicka på resp ort i rullgardinen ovan för att komma till rätt fortbildning.

VÄLKOMNA!!

Nya sätt att vara kyrka (Fresh Expressions of Church FXC) är en kyrka för, tillsammans med och mitt ibland människor på ett sätt som är relevant för dem. Den växer fram genom lyssnande bön, bygger på relationer och inbjuder till tro och lärjungaskap.

UPPSALA

MALMÖ

 

 

Annonser