Mission i Sverige 2017

I år kan vi erbjuda två olika fortbildningar för anställda och ideella i kyrkan, för arbetslag och enskilda.

Mission i Sverige. Tema Små gemenskaper i stora församlingar i Uppsala 4-5 oktober 2017

Mission i Sverige. Tema Messy Church i Alvesta 18-19 september 2017

Klicka på resp ort i rullgardinen ovan för att komma till rätt fortbildning.

VÄLKOMNA!!

Nya sätt att vara kyrka (Fresh Expressions of Church FXC) är en kyrka för, tillsammans med och mitt ibland människor på ett sätt som är relevant för dem. Den växer fram genom lyssnande bön, bygger på relationer och inbjuder till tro och lärjungaskap.

UPPSALA

ALVESTA

 

 

Annonser