Program Alvesta 18-19 september 2017

Måndag 18 september           (Programmet något förändrat 29/8)

12.00 – 12.50                      Incheckning

13.00 – 13.30                      Välkommen inledning Tin Mörk m.fl.

13.30 – 14.10                      Nya sätt att vara kyrka – intro Tin Mörk

14.10 – 14.15                      Paus

14.15 – 15.15                      Messy Church – Pass 1. Lucy Moore

Vad är Messy Church och vad är det inte?

15.15 – 15.45                     Fika

15.45 – 16.40                     Mission i Sverige biskop Fredrik Modéus

16.40 – 16.50                    Paus

16.50 – 17.40                    Messy Church – Pass 2. Lucy Moore

Grundvärderingar i Messy Church

17.40 – 18.00                    Arbetslagstid – Vad har vi hört? Egen reflektion

18.00 – 19.15                     Middag

19.15 – 21.00                     Förbönsgudstjänst – ”Det handlar om Guds rike” Björn Gusmark m.fl.

21.00 – 22.00                    Kvällsfika

Tisdag 19 september

8.30 – 9.15                         Morgonmässa i kyrkan – Olle Philipsson

9.30 – 10.15                        MC Pass 3 Messy Mass, om sakramentsförvaltning i Nya sätt

Panelsamtal Lucy Moore, Fredrik Modéus, Gustav Lundborg, Tin Mörk moderator Filmklipp från England.

10.15 – 11.00                     Seminariepresentation och Fika

11.00 – 12.00                    Seminarier

  1. Att starta Messy Church. Det här behövs och så här kan man göra. Olle Philipsson
  2. Komma vidare, komma loss. Samtalsseminarium om Messy Church, när man kört fast och behöver hjälp att tänka tillsammans. Kerstin Oderhem, Sussie Kårlin och Helena Ånestrand
  3. Att rekrytera ideella medarbetare och arbeta tillsammans i Messy Church David Olsson
  4. Musikens plats och roll i Messy Church Marianne och Joakim Hellgren
  5. ”Vi vände trenden” – om att lyckas med församlingsarbete på en mindre ort. Elisabet Cárcamo Storm
  6. Upp, In, Ut i Romelanda. Hur man kan bygga gemenskap i en vanlig församling på landet. Björn Gusmark

12.00 – 13.00                    Lunch

13.00 – 14.45                     Arbete i arbetslag. Vad bär vi med oss från seminarierna och vad betyder det hos oss?

14.45 – 15.15                      Delande och sändning. Vad betyder det här för mig personligt och för oss som församling?

15.15 – 16.00                      Fika

Annonser