Program Malmö 26-27 september 2018

PROGRAM

Onsdagen den 26:e september

12.00 – 12.50 Incheckning

13.00 – 13.15 Välkommen. Anders O Johansson och Tin Mörk

arbetsgrupp/medverkande presentation

13.15 – 13.35 Lov, ära och pris- tillbedjan och lovsång.

13.40 – 14.30 Vägen in i gemenskap. Annahita Parsan.

14.30 – 14.45 ”Det här hörde jag”, tid för reflektion, feed-back och samtal

14.45 – 15.15 Fika

15.15 – 16.00 Att leda muslimer till Kristus. Lars Mörling

16.00 – 16.30 ”Det här hörde jag”, tid för reflektion, feed-back och samtal

16.30 – 17.30 Mission i Sverige Biskop Johan Tyrberg

17.30 – 18.00 Arbetslagstid

18.00 – 19.30 Middag

19.30 –           Kvällsmässa med biskopen och personlig förbön.

Kvällsfika

 

Torsdagen 27:e september

8.15 – 9.00 Morgonstund kring Lukas 10. Björn Gusmark

9.00 – 9.50 Seminariepresentation 5 min/seminarium

9.50 – 10.15 Fika

10.15 – 12.30 Seminarier: 3 seminarietillfällen à 40 min med 5 min paus

  1. Vandringen till Sverige John David, kock i Malmö. Som 15-åring gick han bokstavligen från sitt hemland genom Europa och kom till Sverige fem år senare. Under vägen mötte han mycket kärlek i kloster och kyrkor. Seminariet är John Davids personliga vittnesbörd om vägen till tro.
  2. Gästfrihet i Messy Church Tin Mörk, komminister i Rasbo och inspiratör iNya sätt att vara kyrka. Gästfrihet är en av grundtankarna i Messy Church. Jesus var både gäst och värd. Vad lär vi oss av honom och hur speglar Messy Church Guds gästfrihet?
  3. Material för dopundervisning Lars Mörling, Husby frikyrkoförsamlingHur kan vi möta muslimer som söker sig till våra kyrkor och hur lägger vi upp en dopundervisning för dem som vill bli kristna?
  4. Hipsamopeden Anders O Johansson, präst St:a Maria, Malmö. Om att gå från idé till handling och möta människor på gator och torg. I St:a Maria kyrka har en moped blivit ett viktigt redskap för Guds rikes tillväxt.
  5. Svängdörrar Volontärer i S:ta Maria Kyrka. Det här har vi lärt oss och så här fungerar det hos oss. Om att jobba som volontär i en kyrka där dörrarna är vidöppna för alla som dyker upp.
  6. Street Church Malmö Raul och Birgit Åkesson. Utåtriktad mission på gator, torg och festivaler genom bl.a. bibelutdelning.
  7. Vänner emellan Markus Sand, arbetar inom Evangeliska Frikyrkan som rådgivare åt församlingar som arbetar med asylsökande och nyanlända. Markus har också varit pastor i Rinkeby Internationella Församling i 11 år.Vänner emellan är ett kursmaterial som vill hjälpa vanliga kristna och vanliga muslimer att bygga vänskap och samtala om tro. Dessutom en presentation av ett bibelstudiematerial för sökare översatt till bl.a svenska, arabiska och persiska.
  8. BRY DIG Annica Svensson, diakon,  Mark Hudson, integrationssamordnare och Anna Torbrand, präst Alla arbetar i Skövde församling med fokus på stadsdelen Södra Ryd. Hur är vi kyrka i vår tid där vi vågar vara en profetisk röst och samtidigt söker samverkan med andra aktörer i samhället?
  9. Nya sätt att vara kyrka Björn Gusmark, kyrkoherde i Solberga och inspiratör i Nya sätt att vara kyrka. Vad är egentligen Nya sätt att vara kyrka? I denna snabbgenomgång pratar vi om vad det är, varför det behövs och hur man gör.
  10. Samtal om mötet med muslimer Annahita Parsan, och Lars Nilsson. Båda har gedigen erfarenhet av mötet mellan muslimer och kristen tro. Detta är ett samtalsseminarium där vi delar erfarenheter av mötet mellan människor med muslimsk bakgrund och den kristna tron. Vad är muslimernas förväntan när det gäller bemötande i kyrkorna och vad har vi som kristna för resurser att ge dem? Vilken var Jesu befallning till lärjungarna och hur kan vi följa Jesus?

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.15 När syskonen kommer förändras församlingen Lars Nilsson

14.15 – 15.00 Delande, förbön och sändning. Anders O Johansson och Tin Mörk

15.00 – Fika och möjlighet att dröja kvar

Annonser