Mission i Sverige 2018 – Malmö

Denna fortbildning handlar om Kristen gästfrihet

Integration handlar ofta om vad människor förväntas göra för att bli accepterade. Men vad händer när vi ställer allt på ända och, liksom Jesus, tar emot människor i vår gemenskap utan förbehåll?

Hur kan vi öppna oss för att ta emot de gåvor främlingen kommer med? Och hur kan vi göra det på ett sätt där vi utgår från de gåvor och resurser som redan finns i församlingen?

Tillfälle ges att jobba i arbetslag utifrån den egna församlingssituationen. Fortbildningen riktar sig till arbetslag och enskilda.

Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det. Heb 13:2

 

Nya sätt att vara kyrka (Fresh Expressions of Church FXC) är en kyrka för, tillsammans med och mitt ibland människor på ett sätt som är relevant för dem. Den växer fram genom lyssnande bön, bygger på relationer och inbjuder till tro och lärjungaskap.

 

Annonser