Mission i Sverige 2017 – Alvesta

Denna fortbildning handlar om Messy Church. Vad det är och vad det inte är?

Messy Church är ett av många Nya sätt att vara kyrka. Det har en önskan att samla alla åldrar, i synnerhet människor som inte normalt kommer till kyrkan, med ett särskilt fokus på barnen. Med komponenter som kreativitet, glädje, gemenskap och med Jesus i centrum har Messy Church blivit många människors uttryck för att vara kyrka.

Bl.a. får vi möta Lucy Moore, initiativtagare till och ledare för Messy Church i England. Exempel från England varvas med erfarenheter från lokala svenska sammanhang.

Nya sätt att vara kyrka (Fresh Expressions of Church FXC) är en kyrka för, tillsammans med och mitt ibland människor på ett sätt som är relevant för dem. Den växer fram genom lyssnande bön, bygger på relationer och inbjuder till tro och lärjungaskap.

 

Annonser