Frågor

Har du någon fråga? Kontakta oss gärna!

Tin Mörk
projektledare och inspiratör för Nya sätt att vara kyrka
tin@nyasatt.se
0708-59 35 97

Björn Gusmark
projektledare och inspiratör för Nya sätt att vara kyrka
bjorn@nyasatt.se
0708-59 36 00

Torbjörn Larspers
studierektor, Johannelunds teologiska högskola
torbjorn.larspers@johannelund.nu
018-16 99 05, 0760-48 87 80

Annonser