Medverkande

Lucy Moore – ledare och initiativtagare till Messy Church. Lucy arbetar med utveckling av Messy Church nationellt och internationellt. Lucy delar berättelsen om hur Messy Church startade för drygt 10 år sedan som en idé till vad det är idag – ett Nytt sätt att vara kyrka i mer än tio länder. Hon undervisar på ett engagerat och involverande sätt om vad Messy Church är och vad det inte är och ger oss tips om hur vi kan starta, gå vidare och hjälpas åt att vara kyrka i vår tid.

OBS! Lucys föredrag är på engelska. Ange vi anmälan om du behöver tolkning.

Olle Philipsson – präst från Varbergstrakten. Ledare för Messy Church i Sverige.

Kerstin Oderhem – distriktsföreståndare i EFS Sydöstsverige.

Sussie Kårlin – komminister i Förlösa-Kläckeberga församling.

Helena Ånestrand – församlingspedagog i Vasakyrkan i Göteborg.

David Olsson – komminister i Rydaholms församling. Ledare för Messy Church i Rydaholm och Horda.

Marianne och Joakim Hellgren – församlingspedagog och musiker.

Elisabet Cárcamo Storm – kyrkoherde i Alvesta församling.

Dessutom:

Fredrik Modéus – biskop i Växjö stift

Tin Mörk – projektledare och inspiratör för Nya sätt att vara kyrka.

Björn Gusmark – projektledare och inspiratörer för Nya sätt att vara kyrka.

 

Annonser