Medverkande

Biskop Johan Tyrberg, Lund

Lars Mörling, Husby frikyrkoförsamling

Annahita Parsan, EFS-präst i Hammarbykyrkan, Stockholm

Lars Nilsson, kontraktsprost och kyrkoherde i Söderhamns pastorat

 

Tin Mörk, komminister i Rasbo pastorat

Björn Gusmark, kyrkoherde i Solberga pastorat

Anders O Johansson, komminister i S:ta Maria Kyrka, Malmö

m.fl.

Annonser