Medverkande

Huvudtalare:

Martin Modéus, biskop i Linköpings stift. Biskop Martin är författare till en rad böcker med fokus bland annat på konfirmandarbete samt gudstjänstliv.

Sebastian Stakset, artist och föreläsare. Tidigare medlem i hiphopgruppen Kartellen. Efter sin omvändelse möter han ungdomsvärlden med budskapet om kristen tro.

Sara och Sem Hargreaves är lovsångs- och musikledare från England som på ett delvis nytt och kreativt sätt leder tillbedjan som skapar delaktighet.

 

Seminarier

  1. Konfa, Boost och Blub

Erfarenheter och utmaningar utifrån ett församlingsbyggande ungdomsarbete i Boo församling, Stockholms stift. Tommy Mellberg, präst.

  1. Bibeläventyret

En nyckel till att öka kunskapen och förståelsen för Bibeln, dess historia och berättelser, i skolan. Elisabeth Svedinger, regionsansvarig för Bibeläventyret i Stockholm.

    3.  Tillbedjan i 3D:

Hur kan våra gudstjänster förändras när vi tar med tre dimensioner i planeringen – relationen mellan oss och Gud, mellan varandra, och mellan oss och världen utanför kyrkans väggar. En chans att öka interaktivitet och kreativitet i gudstjänsten. Sara och Sem Hargreaves, England.

  1. Messy Church- kyrka för hela familjen.

Messy Church har under kort tid vuxit fram i många församlingar i Sverige. Vad är hemligheten? Kerstin Oderhem, missionsföreståndare EFS.

  1. Invandrarungdomar – dop och uppföljning?

En vandring till Sverige har för många också inneburit en vandring in i våra kyrkor och den kristna tron. Dop och uppföljning – hur gör vi det på bästa sätt? Oscar Arngården, präst.

  1. Reach (Pannkakskyrkan)

Uppmuntrande vittnesbörd om en öppen ungdomsvärld där Gud och bönesvar blir konkreta. Reach utgår från lokala församlingar och vill vara ett hjärta mitt i ungdomsvärlden. Samuel Lundström, ledare för Reach.

  1. Soul Children

En körrörelse för tweens (10-16 år) genom musik som de känner igen sig i. Bara i Norge finns 140 körer och Soul Children sprider sig över världen.

  1. Nya sätt att vara kyrka-

Vad är nytt med Nya sätt? Vi går igenom grunderna. Tin Mörk, präst och inspiratör för Nya Sätt.

Annonser