Mission i Sverige 2018 – Uppsala

Årets fortbildning i Uppsala handlar om Kyrkans uppdrag – att nå en ung generation.

Kyrkan står idag inför stora utmaningar. Hur möter vi ett uppväxande släkte av barn och ungdomar som inte självklart kommer i kontakt med kristen tro? Vi vet dessutom att alltfler mår allt sämre. Psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år har ökat med över 100 procent på tio år. Hur kan vi bli bättre på det vi redan gör? Och hur kan vi tänka Nya sätt att vara kyrka för att nå våra barn och ungdomar idag? Den unga generationen är inte bara vår framtid- de är vår nutid!

Tillfälle ges att jobba i arbetslag utifrån den egna församlingssituationen. Fortbildningen riktar sig till arbetslag och enskilda.

Nya sätt att vara kyrka (Fresh Expressions of Church FXC) är en kyrka för, tillsammans med och mitt ibland människor på ett sätt som är relevant för dem. Den växer fram genom lyssnande bön, bygger på relationer och inbjuder till tro och lärjungaskap.

Annonser