Mission i Sverige 2017 – Uppsala

Årets fortbildning i Uppsala handlar om små gemenskaper i stora församlingar- den lilla gruppen som förutsättning för kyrkans mission och diakoni. Hur kan vi arbeta med mission, diakoni, undervisning och gudstjänst i Sverige idag utifrån små gemenskaper? Hur kan kyrkan fördjupa sin relation till Gud den treenige, till det omgivande samhället, till den gudstjänstfirande gemenskapen och till den historiska, världsvida kyrkan? Inspiration, exempel och grundtankar från Norska kyrkan varvas med svenska exempel från lokala sammanhang. Tillfälle ges att jobba i arbetslag utifrån den egna församlingssituationen. Fortbildningen riktar sig till arbetslag och enskilda.

Nya sätt att vara kyrka (Fresh Expressions of Church FXC) är en kyrka för, tillsammans med och mitt ibland människor på ett sätt som är relevant för dem. Den växer fram genom lyssnande bön, bygger på relationer och inbjuder till tro och lärjungaskap.

Annonser