Program Uppsala 4-5 oktober 2017

Onsdag 4 oktober

12.00 – 12.50              Incheckning

13.00 – 13.15               Välkommen Tin Mörk & Torbjörn Larspers

13.15 – 13.35               Lov, ära och pris- tillbedjan och lovsång.

13.40 – 14.30              Diakoni och mission i ett postsekulärt samhälle

Elisabeth Sandlund

14.30 – 14.45              Det här hörde jag, tid för reflektion, feedback och samtal

14.45 – 15.15                Fika

15.15 – 16.00               Bygga församling genom smågrupper     pass 1

                                          Rune Rasmussen                               

16.00 – 16.15               Det här hörde jag, tid för reflektion, feedback och samtal

16.15– 17.00                Bygga församling genom smågrupper     Pass 2

                                           Rune Rasmussen

17.00 – 17.45               Arbetslagstid /Gruppsamtal – vad har vi hört?

17.45 – 19.15                Middag

19.15 – 21.00               Förbönsgudstjänst – Lyssnande bön- vad är det?

                                           Björn Gusmark m.fl.

21.00 – 22.00             Kvällsfika

 

Torsdag 5 oktober

8.15 – 9.00                  Morgonmässa Anna Torbrand m.fl.

9.00 – 9.45                  Seminariepresentation 5 min/ seminarium

9.45 – 10.15                 Fika

10.15 – 12.30               Seminarier 3 st seminarietider = deltagarna väljer 3 av seminarierna.

Varje seminarium blir då 40 min + 5 min paus.

  1. Celebrate Recovery i Sverige CR är ett bibelbaserat 12-stegsprogram att användas i församlingen, till för alla som vill ta itu med sår, ovanor och beroenden. Torbjörn och Ann-Cathrine Freij nationella samordnare för CR.
  2. Messy Church Vad det är och inte är. Om egna erfarenheter av att arbeta med Messy Church. Kerstin Oderhem distriktsföreståndare EFS Sydöst.
  3. Smågrupper och tillväxt Hur kursverksamhet i församlingen skapat smågruppsgemenskap och bidragit till församlingsväxt. Mats Nyholm samarbetskyrkopräst i Bäckbykyrkan Västerås.
  4. Börja om från början Upp, In, Ut och Till i en församlings omstart. Anders O Johansson prost i Lunds stift.
  5. Skapa förutsättningar för mission bland muslimer steget innan dopundervisning. Anahita Parsan präst i Hammarbykyrkan Stockholm.
  6. Jesus gick vidare och kyrkan står kvar Om att gå från ungdomsverksamhet till vuxengemenskap Carl-Henrik Jaktlund ledare för Alpha Sverige.
  7. Nya sätt att arbeta med barn i församlingen Cathrine Nordkvist komminister Bromma församling. 
  8. Träna och rusta ideella ledare i kyrkan Lars Häggberg församlingspräst i Ansgarskyrkan Linköping och kursansvarig för ledarskapsprogrammet Ideellt Ledarskap i Kyrkan 
  9. Nya sätt att vara kyrka Grundtankar i Fresh Expressions of Church och hur det kan se ut i Svenska kyrkans sammanhang. Tin Mörk projektledare och inspiratör för Nya sätt att vara kyrka.

12.30 – 13.30              Lunch

13.30 – 14.15               Arbetslagstid

14.15 – 15.00               Delande, förbön och sändning Ingrid Lundström m.fl.

15.00 –                          Fika och möjlighet att dröja kvar

Annonser