Program Uppsala 3-4 oktober 2018

Program Mission i Sverige Uppsala 3-4 oktober 2018

Onsdag 3 okt

12.00-12.50 Incheckning

13.00-13.15 Välkomna

13.15-13.35 Lov ära och pris- tillbedjan och lovsång

13.40-14.10 Biskop Martin Modéus

Bensträckare

14.20-15.00 Barn och unga i Sverige idag. Salt.

15.00-15.30 Fika

15.30-16.15 Sebastian Stakset delar erfarenheter i möten med ungdomsvärlden

16.15-17.00 ”Det här hörde jag”, tid för reflektion och samtal

17.00-17.45 Presentation av seminarier och val av seminarier

18.00-19.30 Middag

19.30 Kvällsgudstjänst med tillfälle för förbön. Sem och Sara Hargreaves.

Kvällsfika

 

Torsdag 4 okt

8.15-9.00 Morgonmässa

9.10-9.50 Seminarie 1

9.50-10.20 Fika

10.30-11.10 Seminarie 2

11.20-12.00 Seminarie 3

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.30 Nu är Guds tid! Uppmuntran och utmaning. Kerstin Oderhem, Sem och Sara Hargreaves Delande och Sändning

14.30 Slut

 

Seminarier

1. Konfa, Boost och Blub – Erfarenheter och utmaningar utifrån ett församlingsbyggande ungdomsarbete i Boo församling, Stockholms stift. Tommy Mellberg, präst.

2. Bibeläventyret – En nyckel till att öka kunskapen och förståelsen för Bibeln, dess historia och berättelser, i skolan.Elisabeth Svedinger, regionsansvarig för Bibeläventyret i Stockholm.

3.Tillbedjan i 3D – Hur kan våra gudstjänster förändras när vi tar med tre dimensioner i planeringen – relationen mellan oss och Gud, mellan varandra, och mellan oss och världen utanför kyrkans väggar. En chans att öka interaktivitet och kreativitet i gudstjänsten. Sara och Sem Hargreaves, England.

4. Utomhus kyrka – Idéer om hur man kan tillbe Gud ute i naturen. Ett nytt sätt att vara kyrka för alla åldrar. Sara och Sem Hargreaves delar egna erfarenheter.

5. Messy Church – kyrka för hela familjen. Messy Church har under kort tid vuxit fram i många församlingar i Sverige. Vad är hemligheten? Kerstin Oderhem, missionsföreståndare EFS.

6. Invandrarungdomar – dop och uppföljning? – En vandring till Sverige har för många också inneburit en vandring in i våra kyrkor och den kristna tron. Dop och uppföljning – hur gör vi det på bästa sätt? Oscar Arngården, präst.

7. Reach (Pannkakskyrkan) – Uppmuntrande vittnesbörd om en öppen ungdomsvärld där Gud och bönesvar blir konkreta. Reach utgår från lokala församlingar och vill vara ett hjärta mitt i ungdomsvärlden. Samuel Lundström, ledare för Reach.

8. Soul Children – En körrörelse för tweens (10-16 år) genom musik som de känner igen sig i. Bara i Norge finns 140 körer och Soul Children sprider sig över världen.

9. Nya sätt att vara kyrka – Vad är nytt med Nya sätt? Vi går igenom grunderna. Tin Mörk, präst och inspiratör för Nya Sätt.

Annonser